border-address-top
Dr. Carl Heyns
Heipad 16
2400 Mol

Tel: 014/31.84.99

info@drheyns.be
border-address-bottom

Info voor patiënten

  • Voor de uitslagen van onderzoeken en inlichtingen gelieve te bellen tussen 09-10.30u.
  • Voor kleine, niet dringende ingrepen, EKG, en bloedafname (nuchter) gelieve telefonisch een afspraak te maken.
  • Voor het invullen van attesten maakt U best een afspraak omdat hiervoor het dossier geraadpleegd dient te worden.
  • Het is soms mogelijk dat in de namiddag de telefoon doorgeschakeld wordt naar een afsprakenbureel. Bij spoedgevallen verwittigen zij onmiddelijk de dokter.
  • Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden op 014/31 84 99.

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax